Advertentie
Advertentie

Belgische defensiebedrijven willen inspraak op Europees niveau

(tijd) - De BDIG, de koepel van de Belgische defensiebedrijven, wil nauwer betrokken worden bij de consolidatie van de Europese defensie-industrie. Volgens de BDIG worden kleine landen uitgesloten van de onderhandelingen door de grote vier. Belgische constructeurs van militair materieel leefden tot nog toe vooral van compensaties, een systeem dat stilaan uitdooft. Bovendien zorgt de federale structuur voor een versnippering of zelfs het ontbreken van broodnodige subsidies inzake onderzoek.Einde vorige maand kwamen de vertegenwoordigers van de defensie-industrie uit negen landen bijeen in Amsterdam. Het gaat om België, Denemarken, Finland, Griekenland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal en Turkije. De negen steunen de lopende initiatieven om de competitiviteit van de Europese wapenindustrie te behouden. Maar volgens de negen kan dergelijke consolidatie enkel succesvol verlopen indien de kleinere landen erbij betrokken worden. 'Wij mogen niet uitgesloten worden van die onderhandelingen', aldus de negen.