Belgische diamantnijverheid staat voor moeilijk dilemma

(tijd) - De Belgische diamantnijverheid heeft het moeilijk. De kostprijs in de sektor ligt hoger dan bij onze konkurrenten. Vooral de loonkost is daar voor verantwoordelijk. Maar daartegenover liggen de lonen in de diamantsektor ongeveer 20 procent lager dan het gemiddelde in de andere bedrijfstakken. De sektor is dan ook weinig aantrekkelijk voor nieuwe geschoolde arbeidskrachten. Nochtans geeft de diamantnijverheid nood aan dergelijke krachten want de sektor heeft nagelaten hoogtechnologische investeringen te doen. Dit is het dilemma waarvoor de Belgische diamantnijverheid staat, zo blijkt uit een studie over "de toestand en de konkurrentiepositie van de Belgische diamantnijverheid'.