Belgische economen beste voorspellers Belgische economie

(tijd) - Belgische instellingen voorspellen beter de Belgische conjunctuur dan buitenlandse instellingen. Dit blijkt uit een studie van de economen Maria-Isabel Gutierrez en Jef Vuchelen van de VUB. Gutierrez en Vuchelen vroegen zich af welke instellingen best de economische groei en inflatie in België voorspellen. Zij maakten gebruik van twee consensusprognoses. De eerste consensusprognose werd opgesteld door de twee auteurs op basis van de publicaties van Belgische voorspellers. De tweede consensusvoorspelling is deze die het weekblad The Economist elke maand publiceert. Beide economen hielden geen rekening met de prognoses van internationale organisaties, zoals de Europese Unie.Het onderzoek toont aan dat de voorspellingen van Belgische instellingen doorgaans de beste zijn. In de jaren 90 bleef de informatiewaarde van de voorspellingen van buitenlandse instellingen grotendeels beperkt tot de inflatie voor het komende jaar.De verklaring is wellicht dat België een kleine economie is. Buitenlandse instellingen leveren niet genoeg inspanningen om specifieke Belgische situaties in te schatten, zoals het gevoerde beleid.De kwaliteit van de voorspellingen is aanvaardbaar, zeggen Gutierrez en Vuchelen. Maar zij merken op dat Belgische voorspellers dezelfde fouten maken als hun buitenlandse collegas. We denken dan vooral aan een overdreven optimisme bij dalingen van de groei en een te beperkt optimisme bij een heropleving.(*) Maria-Isabel Gutierrez en Jef Vuchelen, Belgische of internationale conjunctuurvoorspellingen?, Documentatieblad van het ministerie van Financiën, 61ste jaargang nummer 4.