Advertentie
Advertentie

Belgische economie gaat door op haar elan

De Belgische conjunctuur kan allicht nog een tijdlang doorgaan op het elan waarvan zij in het eerste halfjaar blijk gaf. Vooral de binnenlandse vraag blijkt bijzonder dynamisch. De werkgelegenheid zal dit en volgend jaar met 83.000 eenheden toenemen en het overheidstekort zal in 1999 wellicht dalen tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Dit zegt econome Caroline Ven van KBC Bank in de Weekberichten van de bank.Hoewel de achteruitgang van de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank en de daling van de industriële productie een groeivertraging hadden aangekondigd, steeg het reële bruto binnenlands product in het eerste kwartaal met 4,9 procent op jaarbasis tegenover het voorgaande kwartaal. Daarmee werd de negatieve groei van het laatste kwartaal van vorig jaar (0,4%) ruim gecompenseerd.