Advertentie
Advertentie

Belgische economie geraakt maar niet uit het dal

(tijd) - Het pessimisme onder bedrijfsleiders nam in oktober in alle economische sectoren toe. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die in het derde kwartaal ter plaatse was getrappeld, daalde duidelijk. De zogenaamde synthetische bruto indicator zakte tot -17 tegenover -15,3 in september. Zowel in de verwerkende nijverheid, de handel als de bouw verslechterde het conjunctureel klimaat.De indicator van de verwerkende nijverheid zakte tot -16,1 ten opzichte van -14,1. Deze achteruitgang is vooral te wijten aan de verslechtering van de vraagvooruitzichten en de ongunstige evolutie van de prijzen en het produktietempo.