'Belgische economie groeit met minder dan 2 procent'

(tijd) - Twee financiële instellingen verlaagden in de voorbije dagen hun groeiprognoses voor de Belgische economie, zo vernam de redactie. De Generale Bank verwacht voor dit jaar een groei van 1,9 in plaats van 2 procent en de beursvennootschap Petercam een groei van 1,8 in plaats van 2 procent. Vorig jaar bedroeg de groei 1,4 procent. Inmiddels deelde het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) mee dat de bedrijfsinvesteringen in februari met 2 procent zijn gedaald.Econoom Guy Verfaille van de Generale Bank merkt op dat het algemeen klimaat niet denderend is en verwijst naar de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank en het consumentenvertrouwen. Hij verlaagde zijn prognoses inzake bedrijfsinvesteringen, woningbouw en uitvoer. Over de particuliere consumptie, de belangrijkste component van het bruto binnenlands product, was Verfaille al voorzichtig. Hij gelooft dat de consumptie in 1997 slechts met 1 procent zal groeien tegenover 1,3 procent in 1996.