Belgische economie groeit trager dan eurozone

(tijd) - De Belgische economie zal dit en volgend jaar met respectievelijk 1,9 en 2,2 procent groeien, aldus de OESO. Dit is minder dan de groei in de eurozone, waar de groei 2,1 en 2,6 procent zal bedragen. Inmiddels moet België zijn beleid toespitsen op een verhoging van de niet-inflatoire economische groei en de werkgelegenheid. De overheid moet prioriteit geven aan het inschakelen van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt.De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) merkt op dat de economische groei vorig jaar vertraagde als gevolg van de negatieve bijdrage van de buitenlandse handel. De uitvoer werd ondermijnd door de dalende vraag naar halfafgewerkte producten. Als gevolg van de sterke binnenlandse vraag vertraagde de groei van de invoer nauwelijks. Ondertussen daalde de werkloosheid flink en bleef de stijging van de prijzen en lonen beperkt dankzij de wet inzake de werkgelegenheid en concurrentiekracht en de daling van de importprijzen.