Advertentie
Advertentie

Belgische EG-bijdrage in 1988 12,4 miljard hoger ?

De kans is groot dat de Belgische bijdrage tot de begroting van de Europese Gemeenschap dit jaar 12,4 miljard fr hoger zal liggen dan vorig jaar. In de ontwerp-begroting voor 1988 werd slechts een stijging van de nationale bijdrage met 5 miljard fr tot 39,1 miljard fr voorzien. Oorspronkelijk was het de bedoeling van de aftredende regering Martens de stijging tot dit bedrag te beperken. Tijdens de voorbije Europese Raad van Kopenhagen werd het echter duidelijk dat indien de op til zijnde hervormingsplannen door de Gemeenschap goedgekeurd worden, dit de Belgische bijdrage nog eens met 7,4 miljard fr zal verhogen. Die zou dit jaar dan 46,5 miljard bedragen, of 12,4 miljard meer dan in 1987.