Belgische ekonomie staat bij buitenland flink in het krijt

(tijd) - De Belgische ekonomie had op 31 december 1988 een netto- schuld van 646 mrd. frank tegenover het buitenland. Dit cijfer staat in een nota die de Nationale Bank (NBB) heeft opgesteld. De NBB voegt er echter onmiddellijk aan toe dat de beschikbare statistieken een te pessimistisch beeld geven van de externe positie van de Belgische ekonomie en dat België misschien helemaal geen netto-schuld heeft tegenover het buitenland.