Advertentie
Advertentie

Belgische financiële sector volledig klaar voor invoering euro

(tijd) - De Belgische banksector is klaar voor de invoering van de gemeenschappelijke Europese munt. Uit de tweede testronde die de sector organiseerde tussen 10 en 17 november blijkt dat er zich geen grote knelpunten meer voordoen. Alleen de cliënteel van enkele kleinere financiële instellingen zal vanaf begin volgend jaar misschien niet over het volledige euroaanbod beschikken, maar dat brengt de werking van die bank of van de sector niet in gevaar. De Belgische bankwereld is er sinds enkele dagen zo goed als zeker van dat haar systemen niet zullen haperen als begin 1999 de euro wordt ingevoerd. De tweede testweek is heel wat vlotter verlopen dan de testweek van begin oktober. Toen pasten heel wat bankiers en beursvennootschappen nog voor de test, waarmee ze minstens de indruk gaven dat hun voorbereiding niet volgens plan verliep. Het commissariaat-generaal voor de euro maande de 'brossers' aan de tweede testweek niet mis te lopen.