Belgische fondsbeheerders opereren goedkoop in belastingparadijzen

(tijd) - Van alle beheerders die hun beleggingsfondsen verdelen vanuit belastingvriendelijke Europese financiële centra, hebben de Nederlandse en Belgische beheerders de laagste werkingskosten. De aankoop van beleggingsfondsen kost de beleggers veel meer dan ze vermoeden. De kosten die de Europese beheerders verplicht zijn te publiceren, vertegenwoordigen slechts twee derde van de totale werkingskosten. De verborgen kosten kunnen stevig doorwegen op de beleggingsopbrengsten.Deze resulaten publiceert het Britse onderzoeksbureau Fitzrovia Internationa. Het bureau lichtte de jaarrapporten door van 4.386 beleggingsinstellingen die hun uitvalsbasis hebben in Dublin, Guernsey, Jersey, Luxemburg en het eiland Man. Deze off-shorecentra oefenen dank zij hun gunstig financieel klimaat een enorme aantrekkingskracht uit op Europese financiële instellingen.