Belgische frank niet overgewaardeerd tegenover Duitse mark

(tijd) - De Belgische frank is geen overgewaardeerde munt, aldus Peter Vanden Houte van de BBL. Integendeel, de frank is volgens bepaalde evaluatiemetodes zelfs lichtjes ondergewaardeerd tegenover de Duitse mark. Vanden Houte verwacht dan ook, indien een politieke krisis achterwege blijft, dat de frank zal versterken in het EMS. Fons Verplaetse, goeverneur van de Nationale Bank, zei onlangs dat de frank volgens de meeste criteria ondergewaardeerd is. Deze uitlating was voor Vanden Houte de aanleiding om na te gaan of de frank kenmerken vertoont van een onder- of overgewaardeerde munt.