Belgische Fruitveiling beoogt optimalizering prijsvorming

(tijd) - "We willen graag een vruchtbare samenwerking uitbouwen met een aantal wetenschappelijke instituten, op voorwaarde dat we overtuigd zouden zijn van de doelmatigheid van de bekomen resultaten voor onze telers. Ik bedoel hiermee de fruitkwekers in Limburg, het Waasland, Wallonië en het Hagelandse Rillaar. Daarom beogen we een samenwerking met het IWONL, de Proeftuin voor Grootfruit te Velm, het Opzoekingsstation te Gorsem, de Proeftuin voor Fruitteelt te Rillaar en het Demonstratiebedrijf voor Kleinfruit te Tongeren. Als veiling hebben we als belangrijke opgave de optimalizering van de prijsvorming. Er is de noodzakelijke verzorging van het teelprodukt in het produktiestadium.'