Belgische grootbanken reserveren hedge funds voor grote klanten

BRUSSEL (tijd) - Hoewel de Kommissie voor het Bank- en Financiewezen het been stijf houdt, groeit ook in België de belangstelling voor gestruktureerde beleggingen in afgeleide instrumenten. Steeds meer financiële tussenpersonen kunnen hun klanten een belegging in hedge funds of managed futures funds aanbieden. Gemeentekrediet, Petercam en Bacob hebben reeds hun hedge funds en ook KB heeft naar verluidt een projekt in de pijplijn zitten.Hedge funds zijn beleggingsfondsen die hun activa beleggen in allerhande financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties, maar ook in grondstoffen, afgeleide instrumenten en wat al niet meer. Het grote verschil tussen een traditioneel beleggingsfonds en een hedge fund, is het feit dat dit laatste zowel op een stijging als op een daling van een belegging kan spekuleren. Bovendien spekuleren zo'n fondsen zowel met eigen als met geleend geld, waardoor ze via leverage een veel grotere winst (of verlies) kunnen realizeren.