Belgische Hoogovens- dochter moet rekordverlies verteren

(tijd) - Hoogovens Aluminium NV heeft vorig jaar een rekord-nettoverlies van ruim 3,7 miljard frank geleden, bijna vijf keer zoveel als in 1990. Toen zat de Belgische Hoogovens-dochter (Duffel), die halffabrikaten uit aluminium produceert, voor ruim 768 miljoen in het rood. De omzet van het bedrijf zakte met 20 procent naar 16,2 miljard. Staf Vercammen, direkteur personeelszaken en "PR', verklaart de cijfers door de ongunstige markt en de lopende herstrukturering. Hoogovens Aluminium had ruim 1,4 miljard bedrijfsverlies, o.m. wegens lage marktprijzen. "De prijzen blijven mager', aldus Vercammen. Eerder liet het bedrijf een aantal onrendabele walsprodukten vallen, wat neerkwam op "enkele tienduizende tonnen' minder produktie. Van de 430 mensen die wegmoesten, vloeiden er reeds 370 af. "Tegen eind 1993 vertrekken nog 60 werknemers met brugpensioen. We zullen dan zowat 1.600 medewerkers overhouden.' De herstrukturering kostte "gevoelig meer dan één miljard'.