Advertentie
Advertentie

Belgische Internet-markt staat nog in kinderschoenen

Ook in België kan het concept van elektronische handel op steeds meer interesse rekenen. Projecten als Belgium Online en Isabel trekken de kar, maar probleem is dat het grote publiek in België Internet maar pas leert kennen. Bovendien lijkt de Belgische consument nog minder dan elders bereid te betalen voor informatie die hij via Internet binnentrekt. Een mentaliteitswijziging dringt zich op.DE PENETRATIE van Internet in de Belgische huiskamer is voorlopig ronduit bedroevend. Een recent onderzoek van de Vlerick School voor Management leert dat 6,6 procent van de bevolking over een aansluiting beschikt, maar dat cijfer houdt ook rekening met degenen die via hun werkgever toegang hebben. Het aantal thuisaansluitingen zou volgens dit rapport ongeveer 100.000 bedragen, wat overeenkomt met 2,6 procent van de Belgische gezinnen. Datamonitor schat het aantal Belgische gezinnen met een on-lineaansluiting op 44.000, maar verwacht tegen 2001 een explosie tot een miljoen gezinnen.