Belgische kledingsektor tussen hamer en aambeeld

(tijd) - De Belgische kledingsektor kampt met een aantal strukturele problemen. De sektor omvat overwegend kleine bedrijven die nog te weinig hun produktiekapaciteit naar goedkope landen verlegd hebben en een onvoldoende schaalgrootte hebben om op topniveau mee te draaien. Wat ook de echte redenen voor het faillissement van kledinghandelaar Van Gils mogen zijn, ze tonen alvast aan dat de toekomst van de Belgische konfektie-industrie onzeker is.