Belgische kritiekprijzen voor 'kleine' films

In België zijn twee filmpersbonden actief die op het einde van elk kalenderjaar hun filmprijzen uitreiken. De in 1925 opgerichte Beroepsbond van de Belgische Filmpers (BBF) met afdelingen in Antwerpen, Brussel en Luik deed dat al de voorbije week, de Unie van de Filmkritiek (UFK) volgt begin januari. De UFK, die zich halfweg de jaren 50 afsplitste van de BBF, groepeert vooral dagbladjournalisten die zich met film bezighouden, terwijl de BBF de critici van filmtijdschriften en aanverwante onderdak biedt. Voorzitter van de UFK is Roel van Bambost (BRTN), terwijl Roland Lommé (VTM) de nationale voorzitter van de BBF is.