Advertentie
Advertentie

Belgische leasingmarkt : 30% groei in 1987

In 1987 hebben de leasingondernemingen die aangesloten zijn bij de Belgische vereniging van leasingondernemingen (BVLO) voor ruim 31 miljard frank geïnvesteerd. Het betreft investeringen bestemd voor verhuring maar met uitsluiting van onroerende leasing. In vergelijking met 1986 betekent dit een groei van 37 procent. Zelfs als men rekening houdt met het feit dat in de loop van vorig jaar nog een aantal leasingondernemingen bij de vereniging aansloten komt men toch nog tot een werkelijke groei van 30 procent.