Belgische lonen stijgen nog nauwelijks in reële termen

(tijd) - De interne loonontwikkeling vertraagde gevoelig tijdens de voorbije maanden. In oktober lagen de bruto-uurlonen in reële termen 0,6 procent hoger dan één jaar voordien, terwijl in april de jaar-op- jaarstijging van de reële lonen nog 2,6 procent bedroeg. De afkoeling is deels het gevolg van het teruglopen van de nominale stijging, deels van de hogere inflatie. Wanneer ook rekening wordt gehouden met wisselkoersontwikkelingen blijkt de situatie echter minder rooskleurig.