Belgische meerderheid in Tractebel wijzigt machtsverhouding holdings

Door de kapitaalverhoging van Tractebel via inbrengen in natura (hoofdzakelijk elektriciteitsaandelen) is de "Belgische' kontrole over Tractebel, en daarmee meteen over de elektriciteitssektor, op een dubbele manier beveiligd. Vaste stabiele aandeelhouders hebben nu meer dan de helft van Tractebel in handen en Tractebel zelf heeft een blokkeringsminderheid van 25 procent of meer in de drie elektriciteitsproducenten, Ebes, Intercom en Unerg. Er is tegelijkertijd echter ook een verschuiving gekomen in de machtsverdeling die begin van de jaren tachtig tussen GBL en Generale Maatschappij afgesproken werd. Van een relatief belang van 1/3 tegenover 2/3 is men dichter naar de omgeving van een pariteit gegaan. Een en ander wordt duidelijker uit het organizatieschema voor de jongste operatie en erna. Bovendien moet men er rekening mee houden dat Tractebel nog dit jaar waarschijnlijk een gewone kapitaalverhoging gaat doorvoeren die opnieuw een mogelijkheid geeft voor een beperkte herverdeling van de kaarten.