Belgische ondernemers doen weinig aan imago

De Belgische ondernemingen zeggen wel dat ze met hun imago bezig zijn, maar in feite brengen ze er niet veel van terecht. Zo ongeveer luidt de konklusie van een onderzoek dat door PR-bureau Communication Partners is uitgevoerd. De Belgische bedrijven gebruiken bij voorbeeld onbetrouwbare technieken om hun imago te meten, ze zijn zich niet bewust van de invloed van interne faktoren op hun imago, en ze investeren heel weinig in imago.