Belgische open ekonomie en afzet in EG

Op het eerste gezicht hoeft België de voltooiing van de Europese eenheidsmarkt, gepland voor eind 1992, niet te vrezen. Het volledig wegvallen van alle binnengrenzen in de Europese Gemeenschap zal voor ons land immers niet meteen een invoer-vloedgolf veroorzaken, dank zij de strukturele openheid van de Belgische ekonomie. Anderzijds zijn de markten van de andere EG-landen geen onbekend terrein voor de Belgische exporteurs. Dank zij de ruime Belgische export-penetratie op meerdere EG-markten, kunnen die nu reeds als Belgische thuismarkt beschouwd worden. Twee troeven dus die België kan uitspelen als in 1993 het spel zonder grenzen begint. Dit neemt echter niet weg dat de Belgische nijverheid en dienstensektor zich nog grondig op dit nieuwe Europese gegeven moeten voorbereiden. Dat komt duidelijk tot uiting in een studie gemaakt door de diensten van het ministerie van buitenlandse betrekkingen over "De weerslag van de Europese eenheidsmarkt op de goederen- en dienstenbalans van de BLEU'. Van de nog niet-gepubliceerde studie vonden we een eksemplaar langs onze weg naar 1992.