Belgische opstand leidde tot Luxemburgse opdeling

(tijd) - De traditie laat de Luxemburgse geschiedenis beginnen in het jaar 963. Siegfried I, graaf van de Ardennen, bouwt in dat jaar een kasteel op de rots van de Bocq. Rond die burcht (Lucilinburhuc of klein kasteel genoemd) zullen zich de stad en het graafschap Luxemburg ontwikkelen. Het graafschap (later hertogdom) Luxemburg valt eerst onder soevereiniteit van de Duitse keizer. Maar als de Bourgondische hertog Philips de Schone het hertogdom in 1443 verwerft, wordt het een deel van de zuidelijke Nederlanden.Aan die gemeenschappelijke geschiedenis komt pas een einde bij de Belgische opstand in 1830. Bij de scheiding tussen Nederland en België wordt ook Luxemburg in twee gesneden. De grote mogendheden kennen het westelijke, voornamelijk Franssprekende, deel toe aan België. Het oostelijke deel, waar Duits en Letzeburgs domineren, wordt een onafhankelijke staat met de Nederlandse koning Willem I als groothertog.In 1890 wordt de band met Nederland helemaal doorgesneden als Luxemburg bij het overlijden van Willem III niet de nieuwe koningin Wilhelmina als vorst erkent, maar een ander lid van de familie, Adolf van Nassau.De hele negentiende eeuw zal het groothertogdom via een tolunie sterk op Duitsland gericht zijn. Daar komt na de Eerste Wereldoorlog een abrupt einde aan. In de plaats komt de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU). Die nauwe band is tot vandaag blijven bestaan, al durft de fiscale discretie van de Luxemburgse banken wel eens tot spanningen leiden. IB