Belgische overheid besteedthaar middelen niet efficiënt

LEUVEN (tijd) - De Belgische overheid werkt niet efficiënt, hoewel haar middelen tot de hoogste in de Europese Unie behoren. Dat blijkt uit een studie van de Leuvense professor Wim Moesen en de student Joost Schollaert. Moesen pleit voor budgettaire decentralisatie, prestatiemeting en de opbouw van verenigingsleven om de efficiëntie van het overheidsapparaat en het vertrouwen van de burger op te krikken.