Belgische pensioenfondsen vorig jaar 7,6% in het rood

GENVAL (tijd) - De Belgische pensioenfondsen hebben in 1994 het slechtste beleggingsresultaat van de jongste tien jaar geboekt. Na de zeven vette jaren 1983-1989 zitten de fondsen middenin de magere cyclus. In 1994 was er een negatieve gemiddelde return van -7,6 procent tegen +23,1 procent in 1993. Over de periode 1990-1994 bedroeg de return gemiddeld slechts 4,7 procent. Het resultaat van 1994 is nog slechter dan dat van 1990. Toen beliep het gemiddeld rendement min zes procent.Na de gouden jaren '80 kregen de pensioenfondsen dit decennium al met twee zwaar tegenvallende jaren (1990 en 1994) af te rekenen waardoor de return voor de periode 1990-1994 erg zwak uitvalt. 'Het mediaanresultaat van 4,7 procent verdoezelt het nog zwakkere resultaat van vastgoed (+1,1%) en buitenlandse aandelen (+1,5%). Dank zij het rendement van Belgische obligaties dat gemiddeld 8,9 procent bedroeg, bleef de schade beperkt', stelt Wilfried Van Messem, senior consultant van William M. Mercer. Dit internationaal kantoor van raadgevende aktuarissen stelde gisteren zijn jaarlijks onderzoek naar de beleggingsprestaties van Belgische pensioenfondsen voor. Voor dit onderzoek kon William M. Mercer putten uit de resultaten van 67 pensioenfondsen met 93 deelportefeuilles. Op 31 december 1994 beheerden deze pensioenfondsen samen voor 94 miljard fr. reserves, goed voor bijna 45 procent van de Belgische pensioenfondsmarkt. In 1993 namen 60 pensioenfondsen deel aan het onderzoek maar beliepen de beheerde activa 102 miljard fr. De daling is deels toe te schrijven aan de gedeprimeerde financiële markten die vorig jaar voor forse waardeverminderingen zorgden.