Belgische regering wacht op Europese evaluatie aanvallen op Afghanistan

(tijd) - Het federale kernkabinet heeft zich maandagmorgen achter een voorstel van premier Verhofstadt geschaard om voorlopig geen Belgisch standpunt in te nemen over het al dan niet voortzetten van de luchtaanvallen op Afghanistan, maar te wachten op de informele Europese top die vrijdag in Gent wordt gehouden.Zaterdag hadden de groene partijen Agalev en Ecolo gevraagd dat de Belgische regering zou aandringen op een snelle opschorting van de bombardementen. Ze verwezen daarbij naar de talrijke berichten over burgerslachtoffers en de dringende oproep van Mary Robinson, de hoge VN-commissaris voor de mensenrechten, om de bombardementen stop te zetten, zodat opnieuw humanitaire hulp aan de Afghaanse bevolking kan worden verstrekt.Premier Verhofstadt pareerde die oproep zondag met een oproep om te wachten op de evaluatie die de Europese staats- en regeringsleiders vrijdag samen tijdens de top in Gent zullen maken. Agalev-kamerfractieleider Jef Tavernier had toen nog gezegd dat daarop niet moestworden gewacht om een eigen Belgisch standpunt in te nemen. Maar de premier heeft zijn collegas er gisteren van overtuigd dat het weinig zin heeft dat België hier solo gaat.Eind september hadden de EU-lidstaten tijdens een bijkomende top in Brussel uitgemaakt dat een militaire reactie van de VS legitiem is, mits die gericht is. Premier Verhofstadt liet al verstaan dat er volgens hem geen aanwijzingen zijn dat de VS hun boekje te buiten zijn gegaan. Maar de groenen zijn niet de enige coalitiepartner die daar niet a priori van overtuigd is. Ook vice-premier Johan vande Lanotte wees er zaterdag tijdens het SPA-congres op dat het niet is omdat we verenigd zijn in de strijd tegen het terrorisme dat onze medestander altijd gelijk heeft. IB