Belgische sociale partners betrokken in Europees debat

De interne markt is een verworvenheid geworden, zo stelde Martens in zijn slottoespraak op de ronde tafel. Op fiskaal gebied moet die eenheidsmarkt nog volledig gerealizeerd worden, maar 1992 zelf wordt niet meer op de helling geplaatst. Voor de eerste minister moeten de ekonomische en monetaire unie én de politieke unie tegen 1994 flink op weg zijn. Zonder een Europese centrale bank en een eenheidsmunt zou een essentieel element in de interne markt ontbreken, stelt hij. De monetaire unie is op haar beurt ondenkbaar zonder een politieke unie en een demokratische kontrole op de Europese administratie, aldus Martens.