Belgische sociale partners sluiten CAO over 'Europese ondernemingsraden'

(tijd) - De Belgische sociale partners sloten gisteren binnen de Nationale Arbeidsraad een CAO af die de Europese richtlijn over de informatie en raadpleging van de werknemers van transnationale bedrijven naar ons land toe vertaalt. België is de enige EU-lidstaat waar deze materie via een akkoord tussen vakbonden en werkgevers geregeld wordt.Na vele jaren van moeizame besprekingen werd die richtlijn door de Europese ministerraad in september 1994 definitief goedgekeurd. Ze verplicht transnationale bedrijven met minstens 1.000 personeelsleden en minstens 150 personeelsleden in twee verschillende EU-lidstaten om hun personeel te informeren en te raadplegen over feiten en beslissingen van grensoverschrijdend belang. Maar over de concrete procedure kunnen de directie en de personeelsafgevaardigden van de betrokken multinational vrij onderhandelen. Tot 22 september van dit jaar -de dag waarop alle EU-lidstaten de richtlijn in nationale wetgeving moeten omgezet hebben- is die vrijheid zo goed als absoluut. Bestaande akkoorden kunnen dus zonder problemen verlengd worden. Daarna gaat een periode van drie jaar in tijdens dewelke binnen een iets strikter kader kan onderhandeld worden. Pas als de onderhandelingen na drie jaar nog altijd niets opgeleverd hebben, worden de minimum-voorschriften van de richtlijn van kracht.