Advertentie
Advertentie

Belgische staat haalde vorig jaar 2.279 miljard frank op

(belga/tijd) - De Belgische Staat heeft vorig jaar voor 2.279 miljard frank aan belastingen geïnd ten behoeve van het rijk, de gewesten en de gemeenschappen, meldde het kabinet van Financiën maandag. Dat is 86 miljard frank of bijna 4 procent méér dan in 1995, maar 26 miljard frank minder dan oorspronkelijk was begroot. Vooral de opbrengst van de roerende voorheffing viel tegen.Bijna de helft van de stijging ten opzichte van 1995 deed zich voor bij de directe belastingen (+ 39,7 miljard frank), waar zowel de bedrijfsvoorheffing als de voorafbetalingen van de vennootschappen toenamen. Bij de indirecte belastingen steeg de opbrengst van de BTW (+ 25 miljard frank), de accijnzen (+ 9,4 miljard frank) en de registratierechten (+ 6,6 miljard frank).