Advertentie
Advertentie

Belgische Staat ontleent5 miljard op 15 jaar

(tijd/bloomberg) - De Belgische Schatkist heeft een lineaire obligatie (OLO) van 5 miljard euro met een looptijd van 15 jaar uitgegeven. Zij merkte op dat de doelstellingen van de emissie werden bereikt.De OLO heeft een coupon van 5,5 procent en een uitgifteprijs van 99,434 procent. Het rendement bedraagt 5,56 procent en ligt 14 basispunten hoger dan dat van de Franse staatsobligatie met dezelfde looptijd. Analisten merken op dat België daarmee wat minder rente moet betalen dan Italië, maar wat meer dan Spanje. De vervaldag is 28 september 2017.De vraag naar obligaties bedroeg 8 miljard euro en daarom besliste de Schatkist 5 miljard te ontlenen. Begin mei, toen zij de uitgifte aankondigde, zei de Schatkist dat ze ten minste 3 miljard zou opnemen.DiversificatieBaudouin Richard, directeur van het Agentschap van de Schuld, zei dat de doelstellingen zijn bereikt. Er was veel vraag naar effecten. Ook voltooit de uitgifte de rentecurve van de Belgische staatsschuld met een liquide obligatie. De OLO wordt verhandeld via de elektronische handelssystemen MTS Belgium en EuroMTS. Voorts leidt de plaatsing tot een diversificatie van het houderschap van de schuld. Ten slotte verbetert de spreiding van de vervaldagen.Richard merkte op dat 45 procent van het bedrag werd geplaatst bij vermogensbeheerders, 24 procent bij pensioenfondsen en verzekeraars, 23 procent bij banken, 5 procent bij elf centrale banken en 4 procent bij hedge funds (hefboomfondsen). De eurozone nam 69 procent van het bedrag op (waarvan 23 procentpunt België), het Verenigd Koninkrijk 9 procent, Scandinavië 6 procent, de VS 5 procent, Azië 3 procent en de rest van de wereld 8 procent. WV