Belgische toptien van banken verandert nauwelijks

(tijd) - In 1997 raakte de BBL dan toch in handen van ING en zette de consolidatietrend in de Belgische bankwereld zich voort. De Belgische Vereniging van Banken heeft de individuele statistieken van 1996 net afgerond. En uit die cijfers blijkt dat de Belgische banksector opmerkelijk stabiel blijft, maar de statistieken 1997 zullen het beeld hier en daar indringend wijzigen.Qua balanstotaal houdt de Generale Bank de leiding stevig in handen. Niet-geconsolideerd en geconsolideerd is de bank nog altijd overtuigend nummer een. Binnenkort komt via de Bank van de Post nog eens de helft van de Postcheque in de geconsolideerde rekeningen, wat de voorsprong alleen maar zou vergroten. Paribas Bank België staat in deze ranbgschikking op nummer acht, maar mag voortaan opgeteld worden bij Bacob Bank (6). Die combinatie lijkt voorbij de ASLK-Bank te wippen, ware het niet dat de NMKN nu volledig in de ASLK-Bank zit. Het balanstotaal is evenwel een wat verouderde graadmeter, het eigen vermogen van de banken wordt steeds belangrijker.