Advertentie
Advertentie

Belgische verliesaanrekening strijdig met vrijheid van vestiging?

Als een vennootschap een buitenlandse vestiging heeft, wordt die zo goed als altijd belast in het land waar die is gelegen. Maar als de Belgische vestiging verlies maakt, vindt het Hof van Cassatie dat verlies eerst moet worden aangerekend op de winst behaald in het buitenland. Maakt de Belgische vestiging het daaropvolgende jaar winst, dan zal daar meteen belasting moeten worden betaald. De advocaat-generaal van het (Europees) Hof van Justitie vindt die regeling strijdig met de Europese vrijheid van vestiging.