'Belgische vermogensbeheerders gaan hun boekje niet te buiten'

(tijd) - In België ligt de controle op beleggingsvennootschapen naar Belgisch (beveks) en Luxemburgs recht (sicavs) bij de Commissie voor het Bank-en Financiewezen (CBF). De beursdirectie komt slechts tussenbeide ingeval de beleggingsvennootschap op de beurs van Brussel genoteerd is. De controle op de beleggingsinstellingen gebeurt door middel van regelmatige inspecties. Daarnaast is er het verslag van de commissaris-revisor. Volgens een woordvoerder van de CBF houden de Belgische beheerders van beleggingsinstellingen zich goed aan de wettelijke regels. Vermogensbeheerders die hun boekje te buiten gaan ( bv persoonlijke verrijking ten koste van hun beleggers) kunnen uit de sector worden uitgesloten. Ook kan de CBF de directie van de beleggingsvennootschap aanmanen om de controle op haar beheerders te verbeteren. De CBF kan geen boetes opleggen.