Belgische verzekeraars bezig aan opsmuk

De verzekeraars weten dat er iets schort aan hun imago en proberen daar dan ook een mouw aan te passen. De Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen (BVVO) voert dit jaar opnieuw een onderzoek uit waarbij ze polst naar de mening van de consumenten. Ook de bedrijfsleiders en de politici mogen hun zegje doen. Uit een vorig onderzoek, twee jaar geleden, bleek dat de consument zijn verzekeraar niet vertrouwt. Twee jaar geleden toonde een studie van de BVVO aan dat de Belgische verzekeraars een imago hebben van pennenlikkers. De meeste consumenten vonden dat hun verzekeringsmaatschappij te weinig aan hun zijde staat. Dit jaar herhaalt de beroepsvereniging het onderzoek in de hoop dat het imago van de verzekeraar er iets beter op is geworden. Het onderzoeksbureau Significant vraagt 500 Belgen om hun mening. Niet alleen het imago van de verzekeraars komt deze keer aan bod, ook de rol van de verzekeringsmakelaars, de veiligheid in het verkeer of thuis, en de solidariteit tussen de verzekerden. Opvallend is tevens dat voor het eerst vragen worden gesteld over levensverzekeringen, terwijl de verzekeraars meestal als een 'schadebedrijf' worden beschouwd. Bovendien spreekt Significant na het grote publiek de bedrijfsleiders aan. De Bedoeling is zo meer te weten te komen over het imago van de verzekeraars bij de KMO's en de zelfstandigen. Later komen dan nog de politici aan bod, die de informatie-uitwisseling met de verzekeringssector mogen aankaarten. De resultaten van het nieuwe onderzoek worden in het najaar voorgesteld. Wat niet betekent dat de verzekeraars ondertussen niets doen. Eind vorig jaar kondigde de BVVO een opsmukoperatie aan. De vereniging formuleerde hiertoe een reeks aanbevelingen voor de verzekeraars. De twee voornaamste boodschappen zijn dat de verzekeringsmaatschappijen de schadeafhandeling moeten verbeteren en dat ze meer aandacht moeten besteden aan de klanten. De BVVO legde de verzekeraars termijnen op voor het behandelen van schadedossiers. Ten laatste zeven dagen na een melding van schade moet de verzekerde al een antwoord van zijn verzekeraar in de bus hebben. Al was het maar gewoon om te melden dat hij met het dossier bezig is en waar de verzekerde terecht kan met zijn vragen. SaS