Belgische verzekeraars en de Europese integratie

(tijd) - Een minimale nationale verankering waarborgen in hun eigen markt en hun aanwezigheid buiten onze grenzen ontwikkelen, vormt voor de Belgische verzekeraars een bijzondere uitdaging. Dat schrijft minister van ekonomische zaken Wathelet in het jongste Verzekeringscahier van de Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen (BVVO). Het cahier handelt over "De uitdaging van de Belgische verzekeraars ten overstaan van de Europese integratie'. De tekst is de schriftelijke neerslag van de uitgebreide uiteenzetting die de minister over dit onderwerp hield tijdens de Europese Dag van de verzekeringen en de Leuvense Verzekeringsdagen in de maand mei. "De komende maanden zullen beslissend zijn aangezien de Belgische verzekeringsmarkt zich in een moeilijke konjunkturele omgeving snel zal moeten aanpassen aan de definitieve openstelling van onze grenzen, aan de nieuwe wetgeving voor auto- en levensverzekeringen en aan de herziening van de fiskaliteit.' Het Verzekeringscahier kan aangevraagd worden bij de Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen (BVVO), De Meeùsplantsoen 29, 1040 Brussel.