Belgische visserij krijgt EG-steun

BRUSSEL (tijd) - Voor de bouw van een nieuwe vismijn in Zeebrugge en voor de uitbreiding en modernizering van een visverwerkend bedrijf in Bredene heeft de Europese kommissie een totale steun van 72 miljoen B.fr. toegekend. Beide projekten kosten in totaal 358 miljoen fr. Anderzijds verleende de EG-kommissie haar instemming met een uitrustingsprogramma voor de Belgische vissershavens. Het gaat om investeringen ten belope van 1,15 miljard B.fr. Het vijftigjarig programma (1 januari 1990 tot 31 december 1994) slaat op de hele Belgische kust en met name op de havens van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge.