Belgische vissersvloot moet motorvermogen beperken

Het bestuur van de ekonomische diensten afdeling zeevisserij, heeft in een schrijven gericht aan de rederscentrale te Oostende laten weten dat een nieuw vissersvaartuig slechts een motorvermogen zal mogen bezitten dat maximum 10 procent hoger ligt dan het huidig vermogen van het te vervangen schip, maar hoogstens gelijk aan 1200 pk. Deze tijdelijke maatregel is noodzakelijk om de verdere ongewenste aangroei van het motorvermogen af te remmen. Deze beperking is de uitvoering van de verplichting, aldus de dienst voor zeevisserij, die de Europese kommissie ons land oplegt om tegen het einde van 1991 de Belgische vissersvloot terug te brengen in het totaal tot 94.000 pk.