Belgische vloot is veeleer Luxemburgs

(tijd) - Van de 69 zeeschepen, die de Belgischekoopvaardijvloot uitmaakten op het einde van maart 1992 (één meer dan vorig jaar), varen er nog slechts achttien onder Belgische vlag. De andere zijn in Luxemburg geregistreerd.