Belgische wegvervoerders hebben schrik van Europa '93

(tijd) - De Belgische wegvervoerders staan in meerderheid positief tegenover het eengemaakte Europa. Zij houden er wel rekening mee dat hun kostprijs er verder door verhoogd zal worden, en ook dat de transportprijzen nog meer dan nu al het geval is onder druk zullen staan. Ten slotte vrezen zij na het wegvallen van de binnengrenzen een verdere verscherping van de konkurrentie.