Belgische werkloosheid neemt lichtjes toe

(tijd) - Terwijl de werkloosheid in Vlaanderen en Brussel nagenoeg status-quo blijft, is ze in Wallonië licht toegenomen. Minister van Arbeid Miet Smet schrijft de stijging toe aan de instroom van een eerste lichting schoolverlaters. Uit de RVA-statistieken blijkt dat België nu 82.140 werklozen telt die jonger zijn dan 25 jaar. Ze vertegenwoordigen 18,11 procent van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. België is mei ingegaan met 453.630 werklozen, 4.510 (1 procent) meer dan eind maart. Daarmee steekt het officiële werkloosheidscijfer opnieuw uit boven de ietwat symbolische grens van 450.000. 43,5 procent van de Belgische werklozen zijn mannen, 56,5 procent zijn vrouwen. De werkloosheidsgraad bedroeg eind maart 12,9 procent. Bijna 42 procent van de werklozen woont in Vlaanderen, 45,1 procent in Wallonië en 12,9 procent in Brussel.