Advertentie
Advertentie

Belgische werkloosheid opnieuw onder half miljoen

(tijd) - Eind februari waren er in België 496.101 werklozen, 7.595 of 1,5 procent minder dan in januari. Die daling staat in fel kontrast met de stijging die zich traditioneel aftekent in februari. De verklaring ligt - voor een deel - in de verlenging van de wachttijd. Pas afgestuurde jongeren moeten voortaan negen in plaats van zes maanden wachten vooraleer recht te krijgen op een werkloosheidsuitkering.