Belgische winstprognoses blijven op peil

(tijd) - De analisten die maandelijks door onderzoeksbureau IBES worden gecontacteerd, zetten in augustus fors het mes in hun prognoses voor de Noord-Amerikaanse bedrijfswinsten. In Europa viel de schade mee, en hadden de opwaartse herzieningen zelfs de bovenhand. Het pessimisme in de markten over de evolutie van de bedrijfsresultaten blijkt dus gedeeltelijk gerechtvaardigd.Na de neerwaartse herzieningen in juli, waren de door het Amerikaanse enquêtebureau IBES aangeschreven bedrijven vorige maand iets positiever gestemd over de winstevolutie van het Belgische bedrijfsleven. De winstgroeiprognose voor zowel dit als volgend jaar werd met 0,3 procent opgetrokken. De zogenaamde 'winst per index' voor de Bel20 komt daarmee op basis van de winstprognoses voor 1998 op 151,32 frank uit. Dat betekent dat als u 3.172,49 frank (de Bel20-stand eind augustus) in een Bel20-korfje investeert, u mag verwachten dat de betrokken ondernemingen daar een winst van 151,32 frank uit halen. Voor 1999 ligt de winst per index op 168,54 frank. Dat uit zich voor dit en volgend jaar in een verwachte winstaangroei van 8,5, respectievelijk 11,4 procent.