Belgische zagerijen werken met verlies en stoten massaal jobs af

BRUSSEL (tijd) - De grote Belgische houtzagerijen zijn overgeschakeld op een systeem van tijdelijke werkloosheid gedurende meerdere dagen per week. De sector draait met verlies. Sinds de zware storm in '90 is het nooit meer goed geweest in de houtzagerij. 35 procent van de jobs in de sector ging sindsdien verloren. In 1991 werkten nog 4.457 mensen in de sector. Eind '95 was dat aantal geslonken naar 2.897. De devaluatie van de Zweedse kroon, de goedkope invoer uit het oostblok en de nog Middeleeuwse verkooppraktijken van hout op stam zijn de hoofdoorzaken.De nationale federatie der zagerijen ziet het voor zijn leden niet meer zitten en riep gisteren zeer uitzonderlijk de pers bijeen. De sector dreigt in België van de kaart geveegd te worden door de zware concurrentie uit het noorden en het oosten van Europa, aldus Manfred Pauls en Jo Sanders, verantwoordelijk voor de twee grootste zagerijen in het land.