Belgo-Factors haalt marktaandeel van 45 procent op factoringmarkt

(tijd) - Het factoringbedrijf Belgo-Factors heeft in 1994 voor 75 miljard frank facturen aangekocht tegenover 64,4 miljard in 1993. Dat is een groei met 10,6 miljard frank of 16,5 procent. Belgo-Factors, dat nauw samenwerkt met zijn aandeelhouder Generale Bank, is daarmee marktleider op de Belgische factoringmarkt. Op ruime afstand volgt International Factors, dat eigendom is van Kredietbank en Bank Brussel Lambert.Een en ander blijkt uit het jaarverslag van Belgo-Factors met hoofdkantoor in Turnhout. Een factoringbedrijf voert de debiteurenadministratie van zijn klanten. Er wordt gezorgd voor de inning van de aangekochte facturen en een insolventiedekking. Desgewenst worden de facturen ook geprefinancierd zodat de klant meteen over het geld van de facturen kan beschikken. De Belgische factoringmarkt was vorig jaar goed voor een bedrag van 166 miljard frank. Belgo-Factors was goed voor een marktaandeel van 45 procent. Het balanstotaal steeg met 1 miljard frank tot 11,9 miljard frank, waarvan 11,6 miljard openstaande vorderingen. Eind 1993 beliepen de vorderingen 10,6 miljard frank. De prefinanciering van aangekochte facturen in de vorm van voorschotten beliepen eind 1994 per saldo 4 miljard frank zodat per saldo nog 7,8 miljard frank te vergoeden bleef aan bedrijven waarvan klantenfacturen werden aangekocht. Voor de financiering van de voorschotten op aangekochte facturen maakt Belgo-Factors gebruik van een kredietlijn bij de bank. Die beliep per einde 1994 3,3 miljard tegenover 3,29 miljard eind 1993. De lagere rente drukte de financieringskosten en dus ook de totale bedrijfskosten van Belgo-Factors.