Advertentie
Advertentie

Belgolaise Bank kiest voor geografische diversificatie

BRUSSEL (tijd) - De Belgolaise Bank, de Afrikaanse pijler van de Generale Bank, maakte verleden jaar 551 miljoen winst. 1996 was voor Belgolaise het jaar van de geografische diversifiëring. 'De spreiding van de activiteiten over het Afrikaanse continent bewijst dan ook dat de bank het afropessimisme dat hier en daar heerst, niet deelt', verklaarde voorzitter Michel Isralson gisteren op de algemene vergadering. De nettowinst van Belgolaise ging verleden jaar 1,5 procent hoger. Het balanstotaal groeide 2,4 procent aan tot 76 miljard frank. De bruto-opbrengsten namen 12 procent toe tot bijna 3 miljard frank. De renteontvangsten stegen 2,3 procent, terwijl de overige inkomsten met 32 procent vermeerderden. Zonder deze meerwaarde bleef de stijging van het bruto-inkomen beperkt tot 2,7 procent. Men kan dan ook een vraagteken bij de winstgroei plaatsen. De diverse inkomsten gingen immers 32 procent hoger, vooral door de realisatie van meerwaarden op de effectenportefeuille ten bedrage van 484 miljoen frank tegenover 235 miljoen frank in '95. Zonder het geschuif in de effectenportefeuille was de winst waarschijnlijk een stuk onder de winst van '95 (543 miljoen frank) uitgekomen. 'Ik geloof niet in het afropessimisme dat steeds meer de kop opsteekt', begon voorzitter Michel Isralson de algemene vergadering. 'De rol van de privé-sector wordt vrijwel overal erkend. Hierdoor zou het enorme potentieel van het Afrika zich moeten kunnen ontplooien. Dit opent interessante perspectieven voor de bank- en financiële activiteiten.' Belgolaise opteerde verleden jaar dan ook voor geografische uitbreiding in Afrika. Daarbij maakte de bank handig gebruik van de ineenstorting van Groupe Meridien-BIAO om de geografische spreiding op het Afrikaanse continent op te voeren. De bank heeft nu een netwerk opgezet dat zich over 17 landen uitstrekt in Frans- en Engelstalig Afrika.