Belgolaise krijgt winstklap

(tijd) - De netto-winst van Belgolaise zakt met 20 procent tot 143 miljoen frank voor de eerste zes maanden van dit jaar. De bruto-winst zakt met 98 miljoen tot 356 miljoen frank. En de winst blijft verder onder druk staan door "de Zaïrese toestand en moeilijke kontekst inzake kredieten'. De Zaïrese bankdochter van de Generale Bank ondergaat momenteel de malaise op haar belangrijkste markten. Het balanstotaal gaat met 13,6 procent achteruit op jaarbasis tot 56,95 miljard frank. De achteruitgang is vooral te wijten aan de ontwaarding van de dollar, zo meldt de bank.