Advertentie
Advertentie

Beliard: ABVV-scheepsherstellers positief

(tijd) - De ABVV-militanten van het scheepsherstellingsbedrijf Beliard hebben het ontwerp-akkoord dat bereikt werd tussen de vakbonden en de kandidaat-overnemer Damen besproken. In vergelijking met de vorige voorstellen bevat het nieuwe ontwerp-akkoord volgens de socialistische militanten belangrijke verbeteringen. "Ondanks het feit dat de globale herstrukturering, met veranderde werkorganizatie en opgelegede looninleveringen een wrange nasmaak achterlaten'. Beslist werd voor 15 juni een algemene vergadering samen te roepen waarop aan Eddy Govaerts, voorzitter van de ABVV-metaalvakbond, wordt opgedragen het ontwerpakkoord te verdedigen.