Bemat trekt winst per aandeel met 57 procent op

(tijd) - Het Waals beursgenoteerd bouwbedrijf Bemat heeft in het boekjaar 1991 een nettowinst geboekt van 19,467 mln fr. tegen 12,414 mln fr. in 1990. Dat betekent een winstgroei van 56,81 %. De exploitatiewinst steeg met 55% bij een omzettoename van 5%. Eind vorig jaar had Bemat voor 470 miljoen fr. bestellingen in het orderboekje tegenover 300 miljoen fr. een jaar eerder. Bemat keert een nettodividend uit van 300 fr. tegenover 234 fr. een jaar eerder.