Advertentie
Advertentie

Benelux-landen lopen niet warm voor Europese Commissie ad interim

(tijd) - De Nederlandse premier Wim Kok schreef in naam van de drie Benelux-landen een brief aan de Duitse kanselier Schröder. De drie pleiten ervoor geen interim-EU-Commissie te benoemen, maar te streven naar een nieuwe Commissie die de volledige termijn van vijf jaar kan uitzitten. De aanduiding van de nieuwe voorzitter kan gebeuren tijdens een bijzondere top, die kort na de top van Berlijn georganiseerd wordt. Met het benoemen van de overige commissieleden wordt bij voorkeur gewacht tot na de verkiezing van het nieuwe Europese Parlement op 13 juni.Premier Dehaene zei dit donderdagnamiddag in de Kamer tijdens een minidebat, dat de volksvertegenwoordigers aan het ontslag van de Europese Commissie wijdden. De meesten grepen dit aan om te pleiten voor een meer structurele hervorming van de werking van de Commissie en de overige Europese instellingen. Ook werden er vragen gesteld over het lot van Europees commissielid Karel van Miert. Sommige oppositiepartijen (VU en vooral Vlaams Blok) vonden het ongehoord dat de regering een commissielid bleef steunen, wiens naam in het rapport van de expertscommissie voorkwam. Dat lokte een hevige repliek uit van de SP'er Van der Maelen. Maar ook VLD-fractieleider Dewael liet verstaan dat zijn partij het Van Miert gunde zijn mandaat uit te zitten.